welk verhaal heb jij?

Jij, ik, wij allemaal hebben een reeks verhalen bij ons over wie we zijn en waar we vandaan komen. Al in de baarmoeder, tijdens de geboorte en gedurende je leven doe je stress ervaringen op. Lichamelijk letsel, het verlies van een dierbare, een scheiding, verwaarlozing als kind, pestgedrag, huiselijk geweld of seksuele en psychische onderdrukking. Maar ook de stress die we ervaren door werkdruk, relatieproblemen en negatieve emoties. Jij zult ook in je leven ingrijpende gebeurtenissen ervaringen hebben meegemaakt. Van sommige ervaringen en emoties ben je je misschien wel heel bewust, van andere misschien juist niet.

van vechten, vluchten...naar ontladen & herstellen

In de oertijd was de aanmaak van stresshormonen bedoeld om ons in actie te laten komen als er gevaar dreigde. Het was vluchten of vechten om te overleven. Tegenwoordig hoeven we niet meer te vluchten voor ons leven, maar ervaren we stress in de huidige maatschappij waarin wij leven. We maken daardoor wel steeds cortisol en adrenaline aan om in actie te kunnen komen en om prestaties te kunnen leveren. Als wij een stressvolle gebeurtenis meemaken staat ons systeem op scherp: meer stresshormonen komen vrij, spierenspanning verhoogt, de bloeddruk stijgt, de hartslag neemt toe en de zintuigen worden scherper. Het zenuwstelsel neemt een beslissing en kiest vechten of vluchten om te kunnen overleven. Als het veilig is, kunnen we weer ontspannen en herstellen. Maar het herstellen en ontspannen kan alleen plaatsvinden als we de overlevingsenergie weer kunnen ontladen. Deze opgekropte energie moet eruit.

Maar we hebben geen idee hoe we dit kunnen verhelpen. Hoe nemen we de dieper gelegen chronische spanningen en emoties weg?

Moeder natuur heeft ons een prachtig mechanisme meegegeven om dit te reguleren, namelijk door deze spanningen van ons af te schudden/ te vibreren waardoor ons zenuwstelsel naar een ontspannen staat kan gaan. De daaraan verbonden emoties kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Een geweldig zelfregulerend systeem. Trauma Release, ofwel Body Remembers Trauma Therapie (BRTT) is een wetenschappelijk onderbouwde therapie waarmee dit zelfregulerend systeem wordt aangesproken.  

 

shake it off.......

Om te kunnen leven te ontwikkelen zijn wij dus uitgerust met een natuurlijk, instinctief mechanisme, dat ervoor zorgt dat we die pijnlijke ervaringen kunnen verwerken en loslaten. Iedereen kent wel het onwillekeurig trillen als je bang of nerveus bent. Denk maar eens aan de uitspraak: "ik tril van woede" of " met angst en beven". 

In tegenstelling tot mensen, staan dieren zichzelf toe om deze overtollige energie van zich af te schudden zodat ze verder kunnen leven. Dr. Peter Levine en Professor  Stephen Porges hebben rond 1970 onderzoek gedaan naar dit mechanisme in de dierenwereld. Kijk daarvoor maar eens naar dit filmpje:  TRE Star Groups - met Nederlandse ondertiteling - YouTube

 

Jij en ik hebben het onszelf aangeleerd dit mechanisme te onderdrukken. Vanuit  zelfbeheersing brengen we ons lichaam en denken in conflict.  Spanning van je afschudden?  wat zullen ze wel niet denken? En.... het hoofd is de baas. We gaan op de automatische piloot en ons lichaam blijft "hangen" in de stress situatie. Maar waar kunnen deze spanningen dan naartoe? Het lichaam zoekt een alternatief en slaat de spanningen op in de spieren. De psoas spier speelt daarin een belangrijke rol. Deze spier, één van de sterkste van ons lichaam, reageert direct als er spanning of stress wordt opgebouwd in het lichaam. De psoas ligt diep in het lichaam en o.a zorgt voor de verbinding tussen ons boven- en onderlichaam. Maar hij doet zoveel meer. Hij geeft steun aan je organen, is verbonden met het middenrif (en daarmee de ademhaling) en is betrokken bij alle fysieke & emotionele reacties. Wanneer deze spier chronisch aangespannen is, leidt dit tot een permanente staat van alertheid en daarmee met een gevoel van onrust. 

De stress houdt zichzelf in stand en emoties kunnen niet meer ontladen worden. Wanneer emoties niet meer ontladen worden, gaan ze zich vastzetten in het lichaam. En daarmee raak je in die bekende vicieuze cirkel. 

Er bestaan zeven segmenten van het lichaam waar bepantsering of spierspanningen zich vastzetten en blokkades vormen. 

werkwijze

Voor we starten met een trauma release sessie hebben we eerst een kort gesprek waarbij we kijken naar jouw huidige situatie en achtergrond. 

Ik stuur je een uitgebreide vragenlijst toe om in beeld te brengen wat jouw achtergrond is. De vragen gaan terug tot aan het moment van je geboorte en je kinderjaren. Het kan dus zijn dat je op zoek moet naar de informatie omdat je sommige dingen nu eenmaal niet zo tevoorschijn tovert.

 

Een trauma release sessie is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

- in het eerste deel starten we met een aantal oefeningen waarin we werken op de psoas spieren en op de ademhaling. Dit zijn oefeningen vanuit tai chi, yoga en andere oosterse theorieën

- in het tweede deel gaan we werken op trauma release  

- daarna ga je de rustfase in waarin het lichaam de gelegenheid krijgt om het een en ander te laten integreren.

- een paar dagen na de sessie neem ik contact met je op om te kijken hoe het met je gaat

 

Vaak kun je al na de eerste sessie de bijzondere kracht van trauma release therapie (BRTT) ervaren en is er een effect waarneembaar. In de regel kun je na ca 3 tot 5 sessies de tools aanleren om er zelf mee aan de slag te kunnen.

 

wanneer liever gÉÉn Trauma release therapie?

wanneer je zwanger bent

wanneer je epilepsie hebt

Gebruik je medicijnen en/of heb je ernstig psychische en/of lichamelijke klachten overleg dan eerst. 

Trauma release is geen vervanging voor psychologische/psychiatrische begeleiding of andere medische begeleiding.

praktische info

-  Draag comfortabele kleding (of neem deze mee)

-  De sessies vinden liggend plaats 

-  Ga niet met een volle maag de sessie in

-  Drink veel water na afloop

tarieven

1e sessie (1,5 uur) € 105 

vervolgsessie (1 uur) € 95

traject van 3 vervolgsessies € 270

traject van 5 vervolgsessies € 450