Kwaliteitswaarborg

 

De praktijk wordt iedere 5 jaar gevisiteerd, om te kijken of de praktijk op alle fronten nog voldoet aan de strenge eisen. De laatste visitatie vond plaats in mei 2022. Je Energie in Balans is daarbij weer voor 5 jaar goedgekeurd.

 

Cynthia Leferink schoolt zich ieder jaar bij. Door de verdere verdieping blijft ze op de hoogte van de ontwikkelingen in haar vak. De zorgverzekeraars eisen HBO kennis op Medisch westers gebied voor alle behandelaars in de complementaire sector. Dit komt de kwaliteit en de veiligheid ten goede.

 

Ze is aangesloten bij:

  •  de FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten).
  •  het RBCZ (register beroepsbeoefenaars complementaire zorg)
  •  het TCZ (tuchtrecht complementaire zorg)

 

Ze werkt volgens de wet WWKGZ. Ze is aangesloten bij  www.zorggeschil.nl  en www.quasir.nl, voor klachtafhandeling en geschilleninstantie. Cliënten gebruik kunnen maken van een gratis klachtenfunctionaris.

 

Klachtenregeling 

 

JE ENERGIE IN BALANS doet altijd haar best om cliënten ter aller tijde met de best mogelijke intentie en integriteit te behandelen. Meestal tot grote tevredenheid van onze klanten. Mocht het echter voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling dan vragen wij u om uw onvrede met de zorgverlener te bespreken. Hopelijk kunnen we er dan samen uitkomen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@jeenergieinbalans.nl) worden ingediend.

 

Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Je Energie in Balans. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

 

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de FAGT / KLACHTENFUNCTIONARIS (www.quasir.nl) dan wel de geschilleninstantie (www.zorggeschil.nl). 

De procedure is te vinden op de website https://www.fagt.org/client-en-student/wkkgz-klachtbemiddeling-geschillencommissie 

 

Je Energie in Balans voldoet hiermee aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Wanneer u een klacht indient via het KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.