Algemeen

U bent in behandeling of overweegt in behandeling te gaan bij Je Energie In Balans. In Nederland staat het iedereen vrij om, naast de zogenaamde eerstelijnszorg, te kiezen voor complementaire zorg.

 

Beroepsvereniging

Je Energie In Balans is aangesloten bij de FAGT (Federatie van Additief Geneeskundig Therapeuten). FAGT-therapeuten hebben een opleiding op HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis.

Een FAGT lid is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Genoemde documenten zijn in de praktijk aanwezig en kunnen, indien gewenst, te allen tijde worden ingezien.

 

Wat betreft behandeling van minderjarige kinderen:

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik volgens de wet de toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, waarbij het kind het laatste woord heeft.

Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd.